Kunnalliset ilmoitukset

19.02.2018

 

Kuulutus Vesilain mukaisesta lupahakemuksesta.

Pintaveden ottaminen Kyrkösjärven tekoaltaasta sekä valmistelulupa, Seinäjoki

Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 19.2.-21.3.2018  Ilmajoella  Ilmajoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Seinäjoen kaupungin ilmoitustaululla.

Lisäksi  asiantuntijaneuvoja antaa tarvittaessa  Ilmajoen kunnan ympäristösihteeri, tekninen osasto, Ilkantie 17, Ilmajoki.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  Ilmajoen kunnankirjastossa (Museopolku 1) on käytettävissä yleisötietokoneet asiakirjojen katsomiseen.

 

KUULUTUS