Kunnalliset ilmoitukset

23.02.2018

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Jätteiden ammattimainen käsittely

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Jouppilan kylässä, kiinteistöillä Marttila 145-406-6-113 ja Takamaa 145-406-6-116

Toiminta: Voimalaitostuhkan hyödyntäminen maarakentamisessa ja tuhkien välivarastointi

Kyseessä on uusi toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 26.2.2018,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 28.3.2018.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 26.2.2018 – 28.3.2018, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

 

Ilmajoella 23.2.2018          

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri