Kunnalliset ilmoitukset

08.03.2018 - 27.04.2018

Avustukset julistetaan haettavaksi seuraavasti:

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustushakemukset tulee toimittaa perjantaihin 27.4.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella Ilmajoen kunta, vapaa-aikatoimisto, PL 23, 60801 Ilmajoki. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle yhdistykselle, joka täyttää avustusten jakoperusteissa säädetyt ehdot. Määräajan jälkeen toimitettuja avustushakemuksia ei oteta huomioon.

Hakulomakkeita vapaa-aikatoimistosta tai kunnat internetsivuilta www.ilmajoki.fi

 NUORISOPALVELUT

  • Perusavustus on tarkoitettu hakijan sääntömääräisen toiminnan tukemiseen, määräraha 12.100 €.         
  • Muu nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen. Määräraha 810 €. Hakemusten jättöpäivät näiden osalta ovat 1.6.2018 ja 30.11.2018 klo 15.00 mennessä.     

Lisätietoja saa nuorisotoimistosta puh. 044 - 4191 291, 044 - 4191 293.

LIIKUNTAPALVELUT

  • Perusavustus (34.410 €)
  • Kuntorata- ja moottorikelkka-avustus (3.000 €)
  • Kilpailutoiminta-avustus (900 € )
  • Kartta-avustus (1.900 €)

Lisätietoja saa vapaa-aikajohtajalta, puh. 044 - 4191 297.

KULTTUURIPALVELUT

Ilmajokisille rekisteröidyille yhdistyksille ja yksityishenkilöille tarkoitetut avustukset julistetaan haettavaksi 27.4.2018 klo 12.00 mennessä.

Hakulomakkeita pääkirjastosta tai kunnan internetsivuilta www.ilmajoki.fi   

Lisätietoja pääkirjastosta 044 - 4191 360

Ilmajoella 6.3.2018

Ilmajoen kunta
Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta

 

Hakulomake