Kunnalliset ilmoitukset

12.03.2018

Julkipanolista 12.03.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.03.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

24§
Myönnetty
18-0041-R
Kirkonkylä, 145-410-0001-0110
Rakennuslupa
Viljankuivaamo

25§
Myönnetty
18-0046-RJ
Peltoniemi, 145-421-0009-1250
Rakennusluvan jatkoaika

26§
Myönnetty
18-0047-R
Lahti, 145-414-0002-0324
Rakennuslupa
Vapaa-ajan rakennuksen laajennus ja käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

27§
Myönnetty
18-0043-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0357
Rakennuslupa
Omakotitalo

28§
Myönnetty
18-0044-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0559
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 27.03.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350