Kunnalliset ilmoitukset

13.03.2018

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S 

pidetään kunnantalolla maanantaina 19. päivänä maaliskuuta 2018, alkaen
kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Ilmajoen kunnan konserniohje
- Herralan kunnanosan Seppälän Rypsitien alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot korttelissa 157, 158 ja 159
- Kunnan ympäristönsuojelumääräykset
- Kunnanhallituksen toimivallan alaiset kuntalais- ja valtuustoaloitteet
- Vuoden 2017 talousarvion ylitykset
- Tilan 145-406-3-283 myyminen ja myynnin periaatteet
- Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2018 kello 10.00-13.00.

Ilmajoella 15. päivänä maaliskuuta 2018

 

Martti Mannersuo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja