Kunnalliset ilmoitukset

19.03.2018 - 20.04.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus
suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 21.3.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
20.3.-20.4.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka Rakennuksen käyttötarkoitus
Kiinteistö 145-423-5-263
Os. Kiikkalankuja 10
60800 Ilmajoki
Omakotitalo 125 k-m2
Autokatos-/varastorakennus 72 k-m2

Ilmajoella 16. maaliskuuta 2018

 

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 19.3.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen