Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2018

Ehdotus Herralan  kunnanosan asemakaavan muutoksen hyväksymiseksi korttelissa 107, tontille 5 sekä maatalousalueelle pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 22.3.-23.4.2018.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa: http://ilmajoki.fi/ilmoitukset/

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallituk-

selle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 23.4.2018  klo 15.00.

Ilmajoella maaliskuun 22. päivänä 2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoituspäätös, Liite 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2

Asemakaavan seurantalomake