Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2018

Ehdotus Västilän  kunnanosan asemakaavan hyväksymiseksi kortteleissa 116 ja 117 pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 22.3.-23.4.2018. Alue rajautuu Jurvantiehen, Kangastiehen ja Latvalantiehen.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa: http://ilmajoki.fi/ilmoitukset/

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 23.4.2018 klo 15.00.

Ilmajoella maaliskuun 22. päivänä 2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoituspäätös, Liite 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2

Asemakaavan seurantalomake