Kunnalliset ilmoitukset

21.03.2018

Kuulutus  Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 21.3.2018 antanut päätöksen nro 28/2018/1.

Hakija
A-Rehu Oy, PL 908, 6001 Atria

Asia ja sijainti.
A-Rehu Oy Koskenkorvan tehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Ilmajoki.

A-Rehu Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Ilmajoen kunnassa, Koskenkorvan kylässä kiinteistöillä Tehdasmaa 145-411-47-0 ja Puisto 145-411-29-00. Rakennettava broilerrehutehtaan laajennus sijoittuu kiinteistölle 145-411-29-00. 

Kiinteistöt sijaitsevat Altia Oyj:ltä vuokratulla Koskenkorvan teollisuusalueella kort-telissa 55, jossa toimii myös Altia Oyj. Laitoksen käyntiosoite on Santavuorentie 11, 61330 Koskenkorva.

Päätös on nähtävillä 21.3. – 20.4.218 Ilmajoen kunnanvirastossa, Ilkantie 18 sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa.  Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmen-kymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 20.4.2018.

Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkem-mat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja antaa
ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl, puh. 0295 018 765
email: etunimi.sukunimi@avi.fi

KUULUTUS 

PÄÄTÖS