Kunnalliset ilmoitukset

29.03.2018

TIEDOTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen:

Kiviainesten otto, louhinta ja murskaus, Välimäen alue, Maansiirto Veljekset Rinta Oy
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä, kiinteistöillä Mäkisarka RN:o 145-421-7-489
Toiminta: Kalliokiviainesten otto, louhinta ja murskaus

Kyseessä on uusi toiminta maakuntakaavaan merkityllä kalliokiviainesten ottoalueella

Ympäristölautakunta kuuluttaa ympäristölupapäätöksestä 3.4.2018 – 3.5.2018 välisenä aikana Ilma-joen kunnan virallisella ilmoitustaululla os., Ilkantie 18, Ilmajoki. Päätös asiakirjoineen on nähtävillä kuulutusajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, Ilkantie 17, Ilmajoki. Muutoksenhakuohjeet ilme-nevät päätöksestä. 

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristölupapäätöksen:

Pilaantumattomien maiden välivarastointi ja maankaatopaikan toiminta, Välimäen alue, Maan-siirto Veljekset Rinta Oy
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä, kiinteistöillä Mäkisarka RN:o 145-421-7-489
Toiminta: Pilaantumattomien maiden välivarastointi ja maankaatopaikan toiminta

Kyseessä on uusi toiminta.

Ympäristölautakunta kuuluttaa ympäristölupapäätöksestä 3.4.2018 – 3.5.2018 välisenä aikana Ilma-joen kunnan virallisella ilmoitustaululla os., Ilkantie 18, Ilmajoki. Päätös asiakirjoineen on nähtävillä kuulutusajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, Ilkantie 17, Ilmajoki. Muutoksenhakuohjeet ilme-nevät päätöksestä. 

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristölupapäätöksen:

Lihasikalan toiminta, Huissi
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Lahden kylässä kiinteistöillä 145-414-1-343, 145-414-1-344 ja 145-414-1-250 
Toiminta: Satelliittisikalan keskusyksikön muuttaminen lihasikalaksi  
Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ympäristölautakunta kuuluttaa ympäristölupapäätöksestä 3.4.2018 – 3.5.2018 välisenä aikana Ilma-joen kunnan virallisella ilmoitustaululla os., Ilkantie 18, Ilmajoki. Päätös asiakirjoineen on nähtävillä kuulutusajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, Ilkantie 17, Ilmajoki. Muutoksenhakuohjeet ilme-nevät päätöksestä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA