Kunnalliset ilmoitukset

19.04.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 23.4.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
20.4.-23.5.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka                                                 Rakennuksen käyttötarkoitus
Kiinteistöt 145-426-3-191 ja 145-426-3-357       Nykyisen konesuojan (486 m2) osan muuttaminen pihattonavetaksi (304 m2)
Os. Nurmiontie 19
60800 Ilmajoki
 

Ilmajoella 18. huhtikuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 19.4.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen