Kunnalliset ilmoitukset

19.04.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 23.4.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
20.4.-23.5.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana. 

Rakennuspaikka                                                          Rakennuksen käyttötarkoitus
Ilmajoki, Palo, kortteli 56,                                           Rivitalo 230 m2
rakennuspaikka 7                                                         2 kpl n. 60 m2:n autokatos-varastorakennusta
Kiinteistötunnus 145-419-4-272

Ilmajoella 18. huhtikuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 19.4.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen