Kunnalliset ilmoitukset

19.04.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 23.4.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
20.4.-23.5.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana. 

Rakennuspaikka                                                          Rakennuksen käyttötarkoitus

Ilmajoki, Kirkon- ja asemanseudun kortteli 2,            Olemassa olevan avantouintialtaan ympärille suojarakennus 32 m2
rakennuspaikka osittain tontilla 8 ja osittain
viereisellä puistoalueella.

Kiinteistötunnus 145-426-0003-0347
Osoite: Könnintie 27.

 

Ilmajoella 18. huhtikuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 19.4.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen