Kunnalliset ilmoitukset

20.04.2018

Julkipanolista 20.04.2018
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

42§
Myönnetty
18-0056-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0363
Lauroselankuja 18, 60800 ILMAJOKI
Jussi Syrjämäki Oy
Rakennuslupa
Asuinrivitalot A ja B, autokatos 11ap ja maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 23.05.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350