Kunnalliset ilmoitukset

30.04.2018 - 21.06.2018

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 23.4.2018 asettaa II vaihemaakuntakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineiston nähtäville 30.4.-21.6.2018 väliseksi ajaksi. 

Valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä jäsenkunnissa. Ilmajoella nähtävilläolopaikka on  kunnanvirastolla, Ilkantie 18.  Lisäksi kuulutus on Etelä-Pohjanmaan liiton internetsivulla osoitteessa www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava2muutos

KUULUTUS