Kunnalliset ilmoitukset

08.05.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 9.5.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
8.5.-8.6.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana. 

Rakennuspaikka                                                                 Rakennuksen käyttötarkoitus

Ilmajoki, Siltalan kunnanosan asemakaavan kortteli 291,  Varastorakennus, 1-kerroksinen, 880 k-m2
rakennuspaikka 3 liikerakennusten korttelialueella
(KL-2 II); muodostuu Yrittäjäntie 8 -nimisestä
tilasta RN:o 6:223 Ilmajoen kunnan Palon kylässä.
Osoite: Yrittäjäntie 8, 60800 Ilmajoki.

 

Ilmajoella 7. toukokuuta 2018

 

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 8.5.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen