Kunnalliset ilmoitukset

01.06.2018 - 04.07.2018

Julkipanolista 01.06.2018
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.06.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

48§
Myönnetty
18-0113-R
Palo, 145-419-0037-0000
Saunamäentie 300, 60760 POJANLUOMA
Ilmajoen kunta
Rakennuslupa
Päiväkoti

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 04.07.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350