Kunnalliset ilmoitukset

06.06.2018 - 06.07.2018

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 6.6.2018 antanut päätöksen nro 67/2018/1

Seinäjoen lentoaseman ympäristöluvan lupamääräysten 4 ja 5 mukainen selvitys, Ilmajoki

 

KUULUTUS

PÄÄTÖS