Kunnalliset ilmoitukset

07.06.2018 - 15.06.2018

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne Neiron koulun alueella Saunamäentien oikaisun ja piha-alueiden muutostöiden sekä kentän maanrakennustöistä yksikköhintaurakkana. Tarjouslomakkeella olevat määrät kuvaavat suoritteen laajuutta, määrät mitataan erikseen.

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi 15.6.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen merkintä ”Neiro, maanrakennustyö”

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes hankinnasta on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättämisestä lukien.

 

Ilmajoki 7.6.2018

Sari Paananen, 
Kunnallistekniikan insinööri

TARJOUSPYYNTÖ
7901.102
7901.121
7901.123
TARJOUSLOMAKE