Kunnalliset ilmoitukset

15.06.2018 - 19.07.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 19.6.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
15.6.-3.7.2018
ja rakennusvalvonnassa 4.-19.7.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana. 

 

Rakennuspaikka                                             Rakennuksen käyttötarkoitus

Ilmajoki, kirkon- ja asemanseudun                  Olemassa olevan varastohallin (kerrosala 584 k-m2) 
asemakaavan kortteli 97, rakennuspaikka 1     laajennus kerrosalaltaan 586 m2
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialueella (TY I);
muodostuu Kivistönkaari-nimisestä tilasta
RN:o 3:537 Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä.
Osoite: Kivistöntie 4, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 14. kesäkuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 15.6.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen