Kunnalliset ilmoitukset

15.06.2018 - 19.07.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 19.6.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
15.6.-3.7.2018
ja rakennusvalvonnassa 4.-19.7.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana. 

Rakennuspaikka                                                     Rakennushanke   
Ilmajoki, Ahonkylän asemakaava-alue,                   Tontin n. 10-metrisen
kortteli 282, rakennuspaikka 5.                                 suojavyöhykkeen kaventaminen 
                                                                                 4 metrin levyiseksi sekä s-merkinnän 
                                                                                 poistaminen ja alueen merkitseminen istutettavaksi alueeksi.

Ilmajoella 14. kesäkuuta 2018

 

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 15.6.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen