Kunnalliset ilmoitukset

28.06.2018 - 30.07.2018

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Lypsykarjanavetan toiminta, Kiikerinkylä
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylä, kiinteistö Takaluoma RN:o 145-421-3-252 
Toiminta: Maidontuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 29.6.2018, 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.7.2018.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 28.6.2018 – 29.6.2018, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki sekä teknisen toimiston ollessa suljettuna sulkuviikkojen aikana Ilmajoen kunnan kirjastossa sen aukioloaikoina 30.6. – 30.7.2018.