Kunnalliset ilmoitukset

29.06.2018 - 02.08.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 3.7.2018.

Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä 

2.-5.7.2018 ja rakennusvalvonnassa 6.7.-2.8.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

 

Rakennuspaikka                                                Rakennuksen käyttötarkoitus
Kiinteistö 145-426-1-310                                    Varastorakennus, 1-kerroksinen,
Os. Nikkolantie 105                                             pulpettikattoinen, kerrosala 320 m2
60800 Ilmajoki

 

Ilmajoella 28. kesäkuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä
 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 29.6.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen