Kunnalliset ilmoitukset

05.07.2018 - 04.08.2018

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 4.7.2018  päätöksen nro 18/0266/1 Matti Muukkosen valitukseen hallinto- ja talousjohtajan viransijaisen valinnasta ajalle 19.1.-18.10.2016.

Pääasiaratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hallinto-oikeus mm. katsoo, että Ilmajoen kunnan hallinto- ja talousjohtajan viransijaisen virkavaalia ei ole perusteluissa todetuista puutteista huolimatta perusteita kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, koska kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa on esitetty virkavaalille perustelut.

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Ilmajoella 5.7.2018

Kunnanhallitus