Kunnalliset ilmoitukset

06.07.2018

Julkipanolista 06.07.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.07.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

119§
Myönnetty
18-0150-R
Palo, 145-419-0006-0139
Rakennuslupa
Varastorakennus

120§
Myönnetty
18-0155-R
Peurala, 145-423-0005-0263
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

121§
Myönnetty
18-0156-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1038
Rakennuslupa
Talousrakennuksen laajennus

122§
Myönnetty
18-0157-R
Palo, 145-419-0004-0262
Rakennuslupa
Talousrakennus

123§
Myönnetty
18-0158-T
Lahti, 145-414-0002-0149
Toimenpidelupa
Asuinrakennuksen huoneistomuutos

124§
Myönnetty
18-0159-R
Peltoniemi, 145-421-0004-0017
Rakennuslupa
Talousrakennuksen laajennus

125§
Myönnetty
18-0160-T
Kirkonkylä, 145-410-0051-0031
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

126§
Myönnetty
18-0161-R
Palo, 145-419-0005-0282
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus ja muutostyöt

127§
Myönnetty
18-0162-R
Kirkonkylä, 145-410-0004-0038
Urheilutie 1, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen seurakunta
Rakennuslupa
Seurakunnan nuoristotilan laajennus ja muutostyöt

128§
Myönnetty
18-0165-RM
Kirkonkylä, 145-410-0006-0197
Kauppilantie 375, 60800 ILMAJOKI
Vacca Oy
Rakennusluvan muutos
Lietesäiliö

129§
Myönnetty
18-0166-RM
Kirkonkylä, 145-410-0006-0193
Ilmajoentie 658, 60800 ILMAJOKI
Ala-Fossin maatalousyhtymä
Rakennusluvan muutos
Laakasiilot

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 23.07.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350