Kunnalliset ilmoitukset

24.08.2018

KOSKENKORVAN YLEISKAAVAN TOISEN VAIHEEN VOIMAANTULO

MRL:n  200 §:n  ja  MRA:n  93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ilmajoen kunnanvaltuusto on 25.6.2018 § 19  hyväksynyt  Koskenkorvan yleiskaavan toisen vaiheen kantatien länsipuolella.

Ilmajoella  24.8.2018

Kunnanhallitus

Yleiskaavakartta

Kaavaselostus, osa 2