Kunnalliset ilmoitukset

03.09.2018

Julkipanolista 03.09.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

147§
Myönnetty
18-0188-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1337
Siirtokalliontie 6, 60720 TUOMIKYLÄ
Pohjanmaan Asuntorakennus Oy
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.09.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350