Vesilain mukainen lupahakemus Konnanmonttu ry /AVI

04.09.2018 - 04.10.2018

Konnanmontto ry hakee vesilain mukaista lupaa Ilmajoen kunnassa, Koskenkorvan kylässä sijaitsevan Konnanmontun ruoppaamiselle. Ruoppauksen tarkoituksena on Konnanmontun vedenlaadun parantaminen sekä virkistyskäyttö mahdollisuuksien turvaaminen tulevaisuudessa.

KUULUTUS