Kunnalliset ilmoitukset

10.09.2018

Julkipanolista 10.09.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.09.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

148§
Myönnetty
18-0189-RM
Kokkola, 145-411-0010-0200
Rakennusluvan muutos
Asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumis- ja majoitustilaksi sekä talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumistilaksi

149§
Myönnetty
18-0176-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0136
Rakennuslupa
Pihasauna

150§
Myönnetty
18-0187-R
Jouppila, 145-406-0001-0068
Rakennuslupa
Konesuoja

151§
Myönnetty
18-0190-R
Palo, 145-419-0006-0212
Rakennuslupa
Pihasauna

152§
Myönnetty
18-0191-R
Röyskölä, 145-426-0005-0398
Rakennuslupa
Pihasauna

153§
Myönnetty
18-0192-R
Kokkola, 145-411-0012-0337
Rakennuslupa
Sauna

154§
Myönnetty
18-0194-R
Palo, 145-419-0013-0001
Rakennuslupa
Rakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos

155§
Myönnetty
18-0196-RM
Lahti, 145-414-0004-0097
Rakennusluvan muutos
Kuivaamon laajennus rehustamolla ja sikalan laajennus sos. tiloilla sekä lietesäiliö

156§
Myönnetty
18-0197-T
Röyskölä, 145-426-0002-0440
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 25.09.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350