Kunnalliset ilmoitukset

10.09.2018 - 11.10.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §  ja poikkeamisen MRL 23 luku julkipanosta

 

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 11.9.2018.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
10.9.-11.10.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka                                                  Rakennuksen käyttötarkoitus

Kiinteistöstä 145-419-2-421                               Asuinrakennus, 1-kerroksinen, 
vuokrattu määräala,                                             kerrosala 163 m2
Pojanluoma                                                         Talousrakennus, kerrosala 108 2

Ilmajoella 7. syyskuuta 2018

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 10.9.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen