Kunnalliset ilmoitukset

14.09.2018

Julkipanolista 14.09.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.09.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

157§
Myönnetty
18-0198-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0286
Munakunnantie 7, 60720 TUOMIKYLÄ
Dava Foods Oy
Rakennuslupa
Teollisuusrakennuksen muutostyöt

158§
Myönnetty
18-0195-R
Palo, 145-419-0002-0421
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 01.10.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350