Kunnalliset ilmoitukset

01.10.2018

Julkipanolista 01.10.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.10.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

165§
Myönnetty
18-0206-R
Palo, 145-419-0005-0296
Kaaronojantie 12, 60800 ILMAJOKI
Kiinteistö Oy Ilmajoen Hallitalo
Rakennuslupa
Tuotanto- ja varastohallin muutostyöt

166§
Myönnetty
18-0203-RJ
Kirkonkylä, 145-410-0002-0342
Rakennusluvan jatkoaika

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 16.10.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350