Kunnalliset ilmoitukset

03.10.2018 - 02.11.2018

Ympäristölupahakemus: 

Hakija:  Vapo Oy

Asia: Kylkisalonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu

KUULUTUS