Kunnalliset ilmoitukset

04.10.2018 - 02.10.2018

MRL:n  200 §:n  ja  MRA:n  93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 

Ilmajoen kunnanhallitus on 13.8.2018  hyväksynyt  seuraavat asemakaavojen muutokset:

- Ahonkylän kunnanosan asemakaavan muutos ja laajentaminen kortteleissa 286, 287 ja 288, Käpälämäentien päässä, maston ympäristössä

- Palon kunnanosan asemakaavan muutos, korttelissa 40, rajautuen Ilkantiehen, Keskustiehen ja Kyrönjokeen

- Palon kunnanosan asemakaavan muutos, korttelissa 281, Tuoresluoman alueella. Alue sijaitsee Nikkolantien ja Tuoresluomantien kulmauksessa.

 

Ilmajoella  4.10.2018

Kunnanhallitus

Käpälämäki II_kaavakartta

Kortteli 40 kaavakartta

Kortteli 281 Tuoresluoma