Kunnalliset ilmoitukset

23.10.2018 - 21.11.2018

AHONKYLÄN KUNNANOSAN AURINKONIITYN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 70, 71 JA 76

Ehdotus Ahonkylän kunnanosan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta kortteleissa 70, 71 ja 76, Aurinkoniityn alueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 23.10.2018–21.11.2018. Alue sijoittuu Koulutien ja Puskalantien kulmaukseen.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi/vireilläolevat kaavat

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallituk-
selle, PL 23, 60801 Ilmajoki viimeistään 21.11.2018 klo 15.00.

Ilmajoella lokakuun 23.päivänä 2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Havainnekuva

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Kaavoituspäätös, LIITE 1

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma LIITE 2