Kunnalliset ilmoitukset

23.10.2018

Pro Ilmajoki-mitaliesitykset

Pro Ilmajoki-mitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on erikoisen positiivisella tavalla edesauttanut Ilmajoen kunnan nimen tunnetuksi tulemista tai muutoin edistänyt kunnan aineellista tai henkistä kehitystä vuoden aikana.
Mitalia seuraa sertifikaatti. Pronssinen mitali kattaa maakunnallisen, hopeinen valtakunnallisen ja kultainen maailmanlaajuisen Ilmajoki-nimen ja kunnan positiivisen merkityksen esilläolon kulloiseenkin tapahtumaan liittyen.

Mitaliesityksen voivat tehdä kunnan virkamiehet, yksityiset kuntalaiset, yhdistykset tai järjestöt sekä muut oikeuskelpoiset kansalaiset.

Kirjalliset esitykset perusteluineen tulee tehdä kuntaan 26.11.2018 mennessä osoitteella: Ilmajoen kunnanhallitus, PL 23, 60801 Ilmajoki.
Kirjekuoreen lisämerkintä "Pro Ilmajoki -mitali".
Mitali jaetaan Itsenäisyysjuhlassa 6.12.2018"

Kunnanhallitus