Kunnalliset ilmoitukset

01.11.2018

Julkipanolista 01.11.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

179§
Myönnetty
18-0231-R
Palo, 145-419-0005-0350
Rakennuslupa
Omakotitalo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 16.11.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350