Kunnalliset ilmoitukset

16.11.2018

Julkipanolista 16.11.2018
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

89§
Myönnetty
18-0236-R
Peltoniemi, 145-421-0008-0912
Välimäentie 76, 60800 ILMAJOKI
Siipifarmi Oy
Rakennuslupa
Broilerkasvattamo

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 19.12.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350