Kunnalliset ilmoitukset

22.11.2018

Varsinais-Suomen Ely-keskus on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen esityksen Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudellisen tarkkailuohjelmasta tarkennuksin. 

Lisätietoja: Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai mika.sivil@ely-keskus.fi

Kuulutus ja päätös