Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

23.11.2018 - 22.11.2018

Kuulutus eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, koskien maidontuotannon laajentamista

Kuulutus ja
tiivistelmä