Kunnalliset ilmoitukset

26.11.2018

Julkipanolista 26.11.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

186§
Myönnetty
18-0249-T
Peurala, 145-423-0007-0012
Saarenpääntie 14, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo
        
187§
Myönnetty
18-0248-R
Palo, 145-419-0003-0332
Rakennuslupa
Varasto

188§
Myönnetty
18-0251-T
Kirkonkylä, 145-410-0008-0227
Yrjänäntie 305, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 11.12.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350