Kunnalliset ilmoitukset

26.11.2018

Julkipanolista 26.11.2018
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
18-0198-R liittyen
Kirkonkylä, 145-410-0007-0286
Munakunnantie 7, 60720 TUOMIKYLÄ
Dava Foods Oy
Rakennustuotteen rakennuspaikkakohtainen
kelpoisuuden osoittaminen

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 11.12.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350