Kunnalliset ilmoitukset

26.11.2018

YVA-KUULUTUS
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut
23.11.2018 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta,
Seinäjoki – Jurva 110 kV voimajohtohankkeen muutos, Ilmajoki.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO
Päätös ovat nähtävillä 14 päivän ajan Ilmajoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa
www.ilmajoki.fi   sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskuksen sivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi     > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > valitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kokkolassa 26.11.2018

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS


PÄÄTÖS