Kunnalliset ilmoitukset

28.11.2018

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.11.2018 antanut päätöksen nro 147/2018/1. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä 
Sikana Oy 
 
Asia 
Oikaisuvaatimus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukpäätökseen EPOELY/2685/2016, joka koskee 
arviota ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n mukaisesti, 
Oikaisuvaatimus on hylätty.
 
Päätös on nähtävillä 28.11.2018. – 28.5.2019 Ilmajoen kunnanvirastoss18 sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa.
Ilmajoen kunnankirjastossa (osoitteessa Museopolku 1) on käytettävissä yleisötietokoneita päätöksen katsomiseen.
 
Päätöksestä, joka on tehty oikaisuvaatimuksesta direktiivilaitoksen luvan tarkistamisvelvollisuutta koskevan päätöksen johdosta, ei saa hakea erikseen muutosta. 
Päätöksessä määrättyyn käsittelymaksuun saa hakea oikaisua Länsi-Suomen aluehallintovirastolta.
 
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä oikaisuvaatimusaikana Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla. 
 
 
Lisätietoja antaa 
Ympäristöneuvos 
Kaija Kuivasniemi, puh. 0295 018 760
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
 

Kuulutus
Päätös