Kunnalliset ilmoitukset

04.12.2018 - 20.12.2018

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S 

pidetään kunnantalolla perjantaina 14. päivänä joulukuuta 2018, alkaen kello 15.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
- Kullaanmäentien yksityistien perusparantaminen
- Vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitetyt huomiot
- Vuoden 2018 talousarviomuutokset
- Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma
- Ilmajoen Lions Clubin anomus laina-ajan pidentämiseksi
- Ilmajoen Kisailijat Ry:n laina-anomus
- Omavelkainen takaus Ilmajoen Vuokratalot Oy:n lainaan
- Tilusvaihto kunnan ja yksityisen maanomistajan kesken
- Ahonkylän Käpälämäki II alueen tonttien hintapäätös sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin
- Laskunmäen alueen korttelinosien 401 ja 405 myyntihinnat ja myyntiehdot
- Työterveydenhuollon yhtiöittäminen
- Valtuustoaloitteet
- Kuntalaisaloitteet
- Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 20. päivänä joulukuuta 2018 kello 10.00-13.00.

 

Ilmajoella 4. päivänä joulukuuta 2018

Martti Mannersuo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja