Kunnalliset ilmoitukset

03.12.2018

Julkipanolista 03.12.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.12.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

189§
Myönnetty
18-0263-R
Kirkonkylä, 145-410-0097-0000
Rakennuslupa
Varasto

190§
Myönnetty
18-0264-R
Kirkonkylä, 145-410-0008-0184
Rakennuslupa
Talousrakennuksen muutostyöt

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.12.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350