Kunnalliset ilmoitukset

03.12.2018

ASIA                                    
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee broilermunittamon toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijoittuu eri toiminnanharjoittajan broilermunittamon läheisyyteen. Lupaa haetaan eläinsuojalle, jossa pidettäisiin maksimissaan 13750 broileremoa ja 1400 kukkoa.

HAKIJA                                 
TS-broiler Oy, Pääskysaarentie 9 a 1, 60560 Halkosaari.

TOIMINTA/SIJAINTI         
Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylään, kiinteistöltä Veljespelto RN:o 145-421-2-91 erotettavalle määräalalle. Sijaintipaikka on osoitteessa Korvenloukontie 22, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ                   
Lanta käsitellään kuivikelantana. Tilan käyttöön rakennetaan 1616 m3:n lantala, joka sijaitsee kiinteistöllä.                                      

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO                 
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 4.12.2018 – 2.1.2019 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET                   
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 2.1.2019 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.12.2018 – 2.1.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA                     
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

 

3.12.2018   

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA