Kunnalliset ilmoitukset

03.12.2018

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 29.11.2018 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Westmilk Oy, maidontuotantotoiminnan laajentaminen, Ilmajoki.

Kuulutus
Päätös