Kunnalliset ilmoitukset

07.12.2018

Julkipanolista 07.12.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.12.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

191§
Myönnetty
18-0268-T
Kirkonkylä, 145-410-0007-0260
Lauroselankuja 125, 60800 ILMAJOKI
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

192§
Myönnetty
18-0269-T
Kirkonkylä, 145-410-0054-0221
Lampitie 10, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

193§
Myönnetty
18-0270-T
Kirkonkylä, 145-410-0051-0320
Kaaritie 11, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 27.12.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350