Kunnalliset ilmoitukset

28.01.2019

Julkipanolista 28.01.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.01.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

13§
Myönnetty
19-0020-R
Röyskölä, 145-426-0003-0207
Homesojankuja 21, 60800 Ilmajoki
Antti ja Niina Yli-Ojanperä
Rakennuslupa
Katettu kuivalantala

14§
Myönnetty
19-0021-RM
Kirkonkylä, 145-410-0006-0193
Ilmajoentie 658, 60800 Ilmajoki
Ala-Fossin maatalousyhtymä
Rakennusluvan muutos
Vasikkala

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 12.02.2019 virka-aikana.

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja

p. 044 4191 349